Poprawną pisownią zwrotu nie zawsze jest bez wyjątku pisownia rozdzielna. Pisownia łączna stanowi błąd językowy.

Niepoprawna pisownia

niezawsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zawsze

Poprawna pisownia