Poprawną pisownią zwrotu nie zawsze jest bez wyjątku pisownia rozdzielna. Pisownia łączna stanowi błąd językowy.

Niepoprawna pisownia

niezawsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zawsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie za wsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zafsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezafsze

Niepoprawna pisownia