Poprawna pisownia

niezamknięta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zamknięta

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.

Niepoprawna pisownia

niezamknienta

Niepoprawna pisownia