Poprawna pisownia

niezależność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zaleszność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zależność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zalerzność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezalerzność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezaleszność

Niepoprawna pisownia