Niepoprawna pisownia

masohista

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

masochista

Poprawna pisownia, znaczenie: termin masochista należy zawsze zapisywać przez ch. Uzasadnienie tego zapisu znajdziemy w obowiązującej we współczesnej polszczyźnie regule, która mówi, że wyrazy obcego pochodzenia należy zawsze zapisywać zgodnie z pisownią oryginalną. Powyższe sformułowanie pochodzi od nazwiska austriackiego pisarza, autora powieści Wenus w futrzeLeopolda Sachera-Masocha. Jako że w książce tej po raz pierwszy opisane zostały skłonności masochistyczne bohaterów, postanowiono określić je terminem pochodzącym od nazwiska autora.
Masochista to osoba, która czerpie przyjemność z zadawania sobie bólu i cierpienia lub poddawania się im. Nazywamy tak również ludzi, którzy osiągają satysfakcję seksualną wyłącznie w wyniku bólu i upokorzenia zadawanych im przez partnera.

Przykłady poprawnej pisowni

Według psychologów, masochista użala się nad swoim losem, ale jest uległy i nie dąży do zmiany swojego położenia.
Ależ z Ciebie masochista! Nie możesz skserować tego artykułu zamiast go odręcznie przepisywać?
Zachowujesz się jak masochista, ciągle sprawdzając media społecznościowe swojej byłej dziewczyny.


Niepoprawna pisownia

masohizta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

masochizta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mazochista

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mazohista

Niepoprawna pisownia