Niepoprawna pisownia

masohista

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

masochista

Poprawna pisownia