Niepoprawna pisownia

porórznić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poróżnić

Poprawna pisownia, znaczenie: wywołać nieporozumienie między dwoma osobami, skłócić je, doprowadzić do niezgody. Poróżnić się oznacza zwaśnić się bądź pokłócić się.


Niepoprawna pisownia

poróżnidź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po różnić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po rużnić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

porużnić

Niepoprawna pisownia