Niepoprawna pisownia

nieza duże

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie za duże

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zaduże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezaduże

Niepoprawna pisownia