Niepoprawna pisownia

nieza dobre

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie za dobre

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zadobre

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezadobre

Niepoprawna pisownia