Poprawna pisownia

niewyprana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wyprana

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.