Niepoprawna pisownia

pżemądrzale

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przemądrzale

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przemądżale

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prze mądrzale

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przemondrzale

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszemądrzale

Niepoprawna pisownia