Poprawna pisownia

niewygodna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wygodna

Niepoprawna pisownia