Niepoprawna pisownia

tfurca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

twórca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

twurca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tfórca

Niepoprawna pisownia