Niepoprawna pisownia

zaglądnąć

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: regionalizm, nie zalecamy używania tej formy.


Poprawna pisownia

zajrzeć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zaglądnąć dość często pojawia się w mowie potocznej. Uznawane jest jednak, jako regionalizm i nie jest zalecane do stosowania. Używając poprawnej polszczyzny powinniśmy się posługiwać słowem zajrzeć.
Zajrzeć jest to czasownik nieprzechodni, dokonany, w formie bezokolicznika, w czasie przyszłym i w trybie oznajmującym. Oznacza patrzenie w jakieś miejsce lub na coś, w głąb czegoś, odwiedzenie kogoś. Synonimy: obejrzeć, popatrzeć, zobaczyć w przelocie.
Zasada ortograficzna wskazuje, że po spółgłoskach p, b, k, g, t, d, ch, j, w piszemy rz. Dlatego zajrzeć piszemy przez rz, ponieważ głoska rz występuje tuż za spółgłoską j.

Przykłady poprawnej pisowni

Jestem spóźniony i bardzo się dzisiaj spieszę, dlatego nie będę mógł do ciebie zajrzeć nawet na pięć minut.
Na warsztatach z psychoterapii prowadzący zajęcia przedstawił zasady funkcjonowania naszego umysłu, a jako zadanie domowe zalecił nam, aby zajrzeć w głąb swojej duszy.
Jak będziesz w Karpaczu to pamiętaj, że warto nie tylko zobaczyć Świątynię Wang z zewnątrz, ale koniecznie trzeba chociaż na chwilę zajrzeć do środka.