Niepoprawna pisownia

bez pośredni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezpośredni

Poprawna pisownia