Niepoprawna pisownia

niewidywali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie widywali

Poprawna pisownia