Poprawna pisownia

żadne

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną formą zapisu tego wyrażenia jest zapis z użyciem ż niewymiennego. Nie istnieje żadna reguła, która mogłaby tę pisownię uzasadniać i należy ją po prostu zapamiętać.
Wyrażenie żadne zaliczane jest do zaimków. W języku polskim występuje w zdaniach przeczących, w których oznacza brak kogoś lub czegoś. Pełni w nich funkcję przydawki. Odpowiednio odmienione, może posłużyć także do przekazania informacji, że dana osoba nie chce lub nie może być przypisana do danej grupy, a dana rzecz – do zbioru przedmiotów charakteryzujących się daną konkretną cechą. Słowo tworzy następujące związki frazeologiczne: za żadne skarby świata oraz pod żadnym pozorem.

Przykłady poprawnej pisowni

Do tej pory żadne negocjacje strajkujących z rządem nie przyniosły spodziewanych rezultatów.
Żadne z dzieci nie podniosło wzroku, gdy spytałam, kto jest odpowiedzialny za bałagan.
Przestań, żadne z nas piosenkarki! Czasem lubimy coś zaśpiewać.


Niepoprawna pisownia

rzadne

Niepoprawna pisownia