Poprawna pisownia

nieważna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie ważna

Niepoprawna pisownia