Poprawna pisownia

niewątpliwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wątpliwa

Niepoprawna pisownia