Niepoprawna pisownia

adekfatne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

adekwatne

Poprawna pisownia