Poprawna pisownia

kontynuuje

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kontynuuje należy zapisywać przez uu. Jest to zgodne z ogólną zasadą, że jeśli w wyrazie podstawowym występuje połączenie liter uo, jak w kontynuować, należy odmieniać je, wykorzystując uu. Wynika to z faktu, że nie należy zmieniać tematu wyrazu, a jedynie odmienić jego końcówkę fleksyjną.
Kontynuuje oznacza, że ktoś prowadzi dalej jakieś działanie lub dany proces wciąż przebiega, bez przerwy lub wznowiony po przerwie.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamto nowe urządzenie kontynuuje pracę po krótkim przestoju bez najmniejszego problemu.
Agnieszka kontynuuje studia historyczne we Włoszech, na uniwersytecie znajdującym się w Padwie.
Mirosław zawsze kontynuuje swoje przemowy, bez względu na to, czy wszyscy go słuchają, czy nie.


Niepoprawna pisownia

kontynułuje

Niepoprawna pisownia