Poprawna pisownia

dokupić

Poprawna pisownia, znaczenie: kupić coś dodatkowo.


Niepoprawna pisownia

dokupidź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dokópić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do kupić

Niepoprawna pisownia