Poprawna pisownia

zmiękł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zmjękł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zmienkł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zmjenkł

Niepoprawna pisownia