Poprawna pisownia

nieuregulowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uregulowanie

Niepoprawna pisownia