Poprawna pisownia

nieumycie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieómycie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie umycie

Niepoprawna pisownia