Niepoprawna pisownia

nieuległa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uległa

Poprawna pisownia