Poprawna pisownia

rozczeszę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

roszczeszę

Niepoprawna pisownia