Poprawna pisownia

zhańbienie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

shańbienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zchańbienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z hańbienie

Niepoprawna pisownia