Poprawna pisownia

nieugięty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieugjęty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie ugięty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieugienty

Niepoprawna pisownia