Poprawna pisownia

chłodem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chłotem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hłodem

Niepoprawna pisownia