Niepoprawna pisownia

nietruj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie truj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie trój

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie: nie trój, lecz czwórek.

Niepoprawna pisownia

nietrój

Niepoprawna pisownia