Niepoprawna pisownia

do biegł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dobiegł

Poprawna pisownia