Poprawna pisownia

niespełna

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz niespełna jest partykułą, którą dodaje się do wyrażenia, by określić ilość, liczbę, miarę. Słowo ma znaczenie informacyjne o tym, że czegoś jest niewiele mniej, niż wyrażenie podstawowe.
Określenie traktowane jest jako jeden nierozdzielny wyraz, dlatego jego poprawna, łączna pisownia nie jest poddana żadnym konkretnym zasadom ortograficznym. Po prostu należy ją zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

Miał niespełna 23 lata, gdy po raz pierwszy świadomie został ojcem.
Kasia poszła do pierwszej klasy szkoły podstawowej, gdy miała niespełna 7 lat.
Niespełna godzinę temu zdarzył się wypadek na drodze przy naszym domu.


Niepoprawna pisownia

nie spełna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie z pełna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zpełna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezpełna

Niepoprawna pisownia