Niepoprawna pisownia

nieśmielibyśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie śmielibyśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieśmieli byśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie śmieli byśmy

Niepoprawna pisownia