Niepoprawna pisownia

nierozumiałam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie rozumiałam

Poprawna pisownia