Poprawna pisownia

nieprzytomnego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepszytomnego

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przytomnego

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.