Niepoprawna pisownia

nie zdjęty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdjęty

Poprawna pisownia