Poprawna pisownia

więc

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo więc należy zapisywać przez c. Jego pisownia została ukształtowana historycznie.
Więc to spójnik lub wyraz rozpoczynający zdanie, w tym rozpoczynający zdanie podrzędne. Jest odpowiednikiem takich słów jak: toteż, zatem i może wprowadzać zdanie, które opisuje konsekwencje czynów podanych wcześniej. Często występuje także w połączeniu A więc, gdzie może wprowadzać pytanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek był zawsze bardzo wysoki, więc nikogo nie dziwiło, że zaczął karierę w drużynie koszykarskiej.
Małgorzata nie lubiła krupniku, więc nigdy nie gotowała go dla siebie ani dla swojej rodziny.
A więc powiedz mi, dlaczego nie przygotowałeś na dzisiaj raportu, o który prosiłem cię tyle czasu?


Niepoprawna pisownia

więdz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjęc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjenc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wienc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wiendz

Niepoprawna pisownia