Poprawna pisownia

nieprzewidywalność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przewidywalność

Niepoprawna pisownia