Niepoprawna pisownia

bżemię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzemię

Poprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

brzemję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bszemię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

brzemie

Niepoprawna pisownia