Niepoprawna pisownia

luckie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ludzkie

Poprawna pisownia