Poprawna pisownia

niepraktyczność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie praktyczność

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.