Niepoprawna pisownia

wywarzenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyważenie

Poprawna pisownia