Poprawna pisownia

niepraktycznie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie praktycznie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.