Niepoprawna pisownia

niepowie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie powie

Poprawna pisownia