Poprawna pisownia

clou

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu tego słowa jest clou. Jest to wyraz, który pochodzi z języka francuskiego i w języku polskim została zachowana jego oryginalna pisownia.
Clou oznacza główną atrakcję podczas jakiegoś wydarzenia, na przykład podczas trwania zabawy czy przyjęcia. Jest to najciekawsza bądź też najważniejsza część czegoś. Słowo clou oznacza również gwóźdź.

Przykłady poprawnej pisowni

I to właśnie było clou tamtego wydarzenia, myślę, że każdy, kto tam był, został tym zauroczony.
Clou tamtej imprezy był występ najsłynniejszych tancerek. Na koniec dostały owacje na stojąco.
Eksperyment, który przeprowadzono, był clou całego spotkania, dzięki któremu można było dowiedzieć się wielu nowych rzeczy.


Niepoprawna pisownia

klu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

klou

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

clu

Niepoprawna pisownia