Poprawna pisownia

pierwszy października

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o pierwszym dniu października, nie zaś o pierwszym październiku.


Niepoprawna pisownia

pierszy październik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pierwszy październik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pierszy października

Niepoprawna pisownia