Niepoprawna pisownia

nie wjadomo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wiadomo

Poprawna pisownia, znaczenie: główne zastosowanie zwrotu nie wiadomo to sytuacje, w których nasza wypowiedź ma charakter pytający, albo przypuszczający – czyli kiedy istotą naszej wypowiedzi są informacje niepewne, nieznane lub niesprawdzone. Synonimy to: podobno, chyba, rzekomo oraz może.


Niepoprawna pisownia

niewjadomo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewiadomo

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może występować pisane łącznie w potocznej frazie „homo niewiadomo” lub „homo-niewiadomo”, czyli obraźliwym zwrocie do osoby homoseksualnej lub o niezidentyfikowanej seksualności. Zwrot ten bywa używany także, kiedy mamy intencję obrażenia inteligencji naszego rozmówcy, poprzez zakwestionowanie jego przynależności do gatunku homo sapiens (gatunku ludzkiego).