Niepoprawna pisownia

niepokolei

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie po kolei

Poprawna pisownia, znaczenie: bez ustalonego porządku, w nieładzie, zaprzeczenie wyrażenia „po kolei”.


Niepoprawna pisownia

niepokoleji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pokolei

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pokoleji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie po koleji

Niepoprawna pisownia