Poprawna pisownia

babć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bapć

Niepoprawna pisownia