Poprawna pisownia

niepodlegające

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie podlegające

Niepoprawna pisownia