Wyrażenia mają i majom brzmią niemal identycznie, jednak wywodzą się od zupełnie różnych słów podstawowych, dlatego nie należy stosować ich zamiennie. Poprawną pisownią będzie w znacznej większości przypadków wariant mają, chociaż ze względu na to, że pisownia majom również w pewnych kontekstach może być poprawna warto poznać znaczenia obu tych form, w czym pomocne będą przygotowane przez naszą redakcję przykłady i definicje. Zachęcamy też do zadawania pytań językowych w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

majom

Poprawna pisownia, znaczenie: majom to odmieniony w celowniku liczby mnogiej rzeczownik maj. Nazywamy tak piąty miesiąc w roku, zgodnie z kalendarzem gregoriańskim i juliańskim, drzewko majowe, słup majowy, a także bukiet wykonany z gałęzi jodłowych i kwiatów, przywiązywany na szczycie drzewa przy domu, w którym mieszka ładna dziewczyna. Może być to także forma słowa maja oznaczającego gatunek kraba lub w filozofii indyjskiej iluzję bądź złudzenie. Wyrażenie Majom (zapisywane wielką literą) oznaczać może również liczbę mnogą słowa Majowie lub imienia żeńskiego Maja.

Przykłady poprawnej pisowni

To naszym wspólnie spędzonym majom zawdzięczam moje najpiękniejsze wspomnienia.
Tym cudnym, wiosennym majom brakowało wyłącznie Ciebie.
Każdej wiosny dawałem się ponieść słonecznym, ciepłym majom i co roku robiłem coś szalonego.


Poprawna pisownia

mają

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie mają to z kolei czasownik mieć odmieniony w trzeciej osobie liczby mnogiej, w czasie teraźniejszym. Mieć oznacza: być w posiadaniu czegoś, posiadać coś, musieć coś zrobić, dążyć do oddania czegoś komuś, dysponować środkami na wykonanie czegoś, czuć coś, a także być w coś ubranym.

Przykłady poprawnej pisowni

Rozmawiałam z rodzicami – mają do nas wpaść w najbliższą sobotę.
Czy Twoje siostry również mają tyle spięć z całą rodziną co Ty?
Moi znajomi mają o Tobie bardzo dobre zdanie.